Bevakningsföretagens IntresseföreningBevakningsföretagens Intresseförening bildades den 11 april 2008 och är idag Sveriges största branschorganisation sett till antalet medlemmar. Föreningens verksamhetsområde är att tillvarataga medlemmarnas och således branschens intressen. Föreningen verkar för kunskaps- och kvalitetsutveckling, god sed inom branschen, helhetssyn och en ändamålsenlig branschstandard samt samverkan med i branschen förekommande myndigheter såsom Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Föreningen är också ett kontaktnät för att stärka relationerna i branschen mellan olika bevakningsföretag.

För mer information om BIF samt medlemsförmåner klicka på "OM BIF".